Skolklassprojekt - Skolår 4-6 (10-12 år)

Broar, Darrometern, Elmotor, Fallskärm, Ficklampa, Flöjt, Gummibandsbil, Kastmaskin, LEGO Mindstorms, LEGO Vetenskap & Teknologi, Lödning, Meccano


Båt-raceBåt-race

 

Båtrace

Bygg en båt av enkla material.

Utnyttja vind och strömmande vatten för att snabbast ta sig från start till mål!


Tidsåtgång - ca 60-120 min

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.


Ficklampa

Ficklampa

Gör en enkel ficklampa med lysdiod.

Elektriska kretsen.

Man får ta med sig ficklampan hem!

Tidsåtgång - ca 90 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning.
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.


 

Broar          Djungelhängbro

Broar

Bygga och undersöka olika typer av broar

Tidsåtgång - ca 90 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar


 

Gummibandsbil

Gummibandsbil

Bygga en gummibands-driven bil med många detaljer.

Vem kommer längst? Man får ta med sig bilen hem!

Tidsåtgång - ca 90 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Flöjt

 

Flöjt

Tillverka en blockflöjt av plast som kan spela riktiga toner.

Man får ta med sig flöjten hem!

Tidsåtgång - ca 120 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer


 
Meccano

Meccano

Praktiskt bygge med skruvar, muttrar och mekaniska delar.

Byggbeskrivning följs.

Tidsåtgång - ca 120 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas
- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer
- Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modellerMindstorms

LEGO® MINDSTORMS®  Läs mer > 

Programmera och testa en LEGO-robot

 Bygga på delar och sensorer

Uppdragsbaserad problemlösning

Tidsåtgång - ca 120 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. 
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.


Vetenskap Teknologi

LEGO® Vetenskap & Teknologi Läs mer >

Bygga modeller som illustrerar grundläggande mekaniska principer.

Kreativ problemlösning av vardagliga mekanikuppgifter.

Se alla modeller genom att klicka på rubriken ovan!

Tidsåtgång - ca 90-120 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
 - Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
- Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
- Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Teknik, människa, samhälle och miljö
- Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 

Darrometer

Darrometern

Tillverka ett "elektriskt spel" som illustrerar den elektriska kretsen.

Man får ta med sig Darrometern hem!

Tidsåtgång - ca 90 min


Koppling till kursplanen i teknik

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning

Elmotor   

Elmotor  

OBS! Från Åk 6!

Tillverka en elmotor av enkla delar.  

Vi går igenom delarnas benämning och funktion.

Man får ta med sig motorn hem!

Tidsåtgång - 60-90 min

   

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
till exempel larm och belysning
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.


Kastmaskin

Kastmaskin

OBS! Från Åk 6!

Vi bygger en modell av en medeltida kastmaskin.

Vilken kastar längst? Man får ta med sig maskinen hem!

Tidsåtgång - ca 120 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarena är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter 
Fallskärm
 

Fallskärm

Tillverka en fallskärm och prova den.

Man får ta med sig fallskärmen hem!

Tidsåtgång - ca 60-90 min


Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar
- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar


     LödkolvLödning

 

Lödning

Prova att löda med lödkolv.

Sammanfoga metaller genom uppvärmning. Hur funkar det?

Man får ta med sig resultatet hem!

Tidsåtgång - ca 60-90 min

 

Koppling till kursplanen i teknik:

Tekniska lösningar 

- Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samtanvändning i hållfasta och stabila konstruktioner. 

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

- Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

 För mer information och bokning ring oss på:
Tfn: 044-21 18 99